làm gì khi nhà quản lý coi trọng tiểu tiết

Khi nhà quản lý quá coi trọng tiểu tiết

w620h405f1c1-files-articles-2015-1091754-lanh-dao-doanhnhansaigon-1446256265284

Tóm lại, khi một vị sếp không muốn ủy quyền cho cấp dưới, thích “bới lông tìm vết” và không thích nhân viên tự ra