kỹ năng quản lý nhân sự

Làm gì khi nhân viên quá “xa lánh” với công sở?

lam-gi-khi-nhan-vien-xa-lanh-cong-so

Khoảng 89% số nhân viên tham gia khảo sát tin rằng làm việc từ xa sẽ giúp họ khỏe mạnh hơn, trong khi 29% cho