cách kiểu đàm phán

Các kiểu hình thức trong đàm phán

thuong-luong-muc-luong-khi-xin-viec

Trong phòng khách xếp ghế nệm dài, chủ nhà bên trái, khách bên phải, những người khác lần lượt ngồi các ghế tiếp theo theo