cách để nhìn nhận bản thân

Bạn đừng quá nuông chiều bản thân

dung-nuong-chieu-ban-than

sao không chịu đi thả diều và dành thời gian bên gia đình? Càng nghiêm khắc với bản thân, dần dà bạn sẽ được học