cách để ghi nhớ tên khách hàng

Kỹ năng giúp bạn không bao giờ quên tên khách hàng

skill_shop

Tuy nhiên, cũng như bất cứ nhiệm vụ nào khác, chúng ta đều có thể cải thiện đáng kể khả năng của mình. Việc này